Vad är ett Arbetsintegrerande socialt företag?

Frågor & svar:

1.  Vad är är ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF)?
2.  Vem kan starta ett socialt företag?
3.  Inom vilka branscher finns ASF?
4.  Hur kommer vi igång med vårt ASF?
5.  Hur kan man få ekonomiskt stöd för start av ASF?
6. Vilka är framgångsfaktorerna för att driva ett ASF?
7. Var hittar jag info om ASF som finns i Blekinge?