Rapporter & fakta

– länkar till rapporter och resursmateriell gällande asf

"Ge arbetslösa chansen genom civilsamhälle och social ekonomi" 

280 000 personer i Sverige står utanför arbetsmarknaden. Samtidigt jobbar civilsamhället och den sociala ekonomin, med våra 232 000 idéburna organisationer, dagligen med arbetsintegration. Men för att kunna skala upp vår verksamhet behöver kunskapen inom Myndighetssverige om våra insatser höjas avsevärt. Det visar Forum tillsammans med Coompanion Sverige i en ny rapport.

Rapport från Forum för idéburna organisationer med social inriktning nov 2016.

Läs mer om rapporten och ladda ner rapport och forskningsöversikt här.

"Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen".

– Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF.

Broschyr framtagen av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande, i samverkan med Arbetsförmedlingen.

Ladda ner pdf här.

"Företagen som försvann".

– En explorativ kartläggning av nedlagda eller ombildade arbetsintegrerade sociala företag 2006 – 2013.

Broschyr framtagen av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande, i samverkan med Arbetsförmedlingen.

Ladda ner pdf här.

Upphandlingsguide

– Att använda sociala hänsyn i offentlig upphandling – nuläge och exempel på tillämpning.

En guide från Tillväxtverket - för politiker och upphandlare som vill använda upphandling som verktyg för att också skapa arbetstillfällen, ökad jämställdhet, integration med mera. Här redovisas lagstiftning och exempel på tillämpning. Många exempel utgår från viljan att skapa arbetstillfällen, eftersom det idag finns flest exempel inom detta område, i Sverige och internationellt. Författaren Eva Ternegren är affärsrådgivare och kommunpolitiker.

Ladda ner gratis pdf här.

MSI:s rapport om Sociala Företag

– Mötesplats Social Innovation rapport till analysgruppen Arbete i Framtiden. 

Gruppen är en av tre som Kristina Persson, fd Minister för Strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete, har inrättat med uppgift att bidra till regeringens framtidsarbete. Resultaten kommuniceras löpande till regeringen som för in förslagen i arbetet inom Regeringskansliet. I MSI:s underlagsrapport betonas vikten av att öka kunskap och kompetens om socialt företagande, både som stöd för verksamheterna internt men också för att synliggöra denna företagsexistens. 

Läs pdfen här.