Inkubatoren Blinken

Seminarium om Upphandling – NYTT DATUM!

Offentliga inköp står för 600-800 miljarder kronor årligen. Det borde vara självklart att kommuner och landsting ställer hållbarhetskrav i upphandlingar och därmed också använder de möjligheter som finns att upphandla utifrån sociala hänsyn. Det görs tyvärr inte idag i den utsträckningen som är möjlig.

Välkommen till ett kunskapsseminarium där du får veta mer om sociala hänsyn vid upphandlingar, men också om hur man kan skapa idéburna offentliga partnerskap (IOP) tillsammans med idéburna organisationer.

PROGRAM

• Vad är sociala hänsyn och vad är syftet?  
• Regelverk i EU och Sverige.
• Hur kan vi använda oss av sociala hänsyn i offentlig upphandling?
• Reserverade kontrakt – en ny möjlighet att handla med sociala företag – regelverk och tillämpningar
• Kort om idéburet offentligt partnerskap
• Framgångsfaktorer för att lyckas med upphandling med samhälleliga mål
• Avslutningsfrågor: Hur gör vi i Blekinge för att gå vidare?  Vad krävs? Vilka hinder finns?

Utbildare är Eva Ternegren som är expert på upphandling och avtal med sociala hänsyn. 

Eva arbetar på Coompanion i Göteborg som rådgivare, konsult och utbildare och har genomfört ett 50-tal föreläsningar i ämnet offentlig upphandling för bland annat kommuner, regioner, kooperativa företag och Sveriges offentliga inköpare.  

Eva har också skrivit en guide kring sociala företag och offentlig upphandling, en vägledning kring social hänsyn och senast hösten 2017 även en guide kring sociala hänsyn och reserverade kontrakt på uppdrag av Tillväxtverket. De finns i bokform och som PDF att ladda ner. Eva är också fritidspolitiker i Göteborg med särskilt intresse för upphandlingsfrågor, och har uppdrag som ordförande i ”Nämnden för inköp och upphandling”. 

I Karlskrona kommun arbetar man med upphandling som ett strategiskt verktyg  för att hitta nya sätt att inkludera fler människor i arbetsliv och samhälle. Ett förvaltningsöverskridande arbete som Mikael Augustsson, upphandlingschef i Karlskrona kommun, berättar mer om.

NÄR Torsdagen den 5 april kl. 09 – 12
VAR Gröna rummet, Soft Center i Ronneby, etapp 3.

Vi bjuder på fika under förmiddagen.

Vi välkomnar er som driver ASF, politiker och tjänstemän i kommuner, Region Blekinge och Blekinge läns landsting att delta samt övriga intresserade.

Anmälan görs till blekinge@coompanion.se senast den 3 april.

Varmt välkommen!

Eventet ligger också ute på facebook: https://www.facebook.com/events/1789160394726434/

Intresserad av projektets nyhetsbrev?

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form