Inbjudan

Makt, inflytande och ansvar!

Makt, inflytande och ansvar!

Hur fungerar detta i vardagen i ASF-företagen och hur borde det vara?

Välkommen till ett  dialogmöte i projekt ”Social inkludering och tillväxt i Blekinge” där du får möta Eva Carlsson från Tillväxtverket och Fredrik Bergman, grundare av det sociala företaget Macken i Växjö för a  ta del av deras erfarenhet och kunskaper i dessa frågor.

Torsdagen den 6 april kl 10.00-15.00 på So  Center i Ronneby (Business Ronnebys lokaler i etapp 1). Vi bjuder på förmiddagskaffe och en enklare lunch.

De arbetsintegrerande sociala företagen ASF har två viktiga uppdrag, dels att erbjuda sysselsättning och arbetsträning för personer som har svårt att få eller behålla ett arbete, dels att utveckla en hållbar affärsverk- samhet. En inte helt enkel ekvation att få till i vardagen.

Inkludering och delaktighet, helt enkelt att ta makten över sitt egna liv, är oerhört viktiga grundstenar i ett ASF och också det som skiljer ut ASF från rehabilitering i till exempel Samhall eller kommunal verksamhet.

> Här är en pdf med inbjudan och mer info

> Kolla också mer på Blinkens facebooksida!

Intresserad av projektets nyhetsbrev?

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form