Inkubatoren Blinken

Lantgården inspirerade till företagande

Lantgården inspirerade till företagande

Missade du Lantgårdens inspirerande presentation?

> Här fins en pdf med deras presentation.

> Se också mer om inkubatorn på facebook.com/blinkeninkubator

Intresserad av projektets nyhetsbrev?

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form