NYHETER

Checkar till arbetsintegrerande sociala företag!

Vill ni utveckla ert arbetsintegrerande sociala företag genom ny kompetens, nya affärsgrenar eller organisationsutveckling? Under 2017 finns fortsatta möjligheter att söka bidrag från Tillväxtverket på 50 000 – 200 000 kronor för konsultkostnader, projektanställning av spetskompetens eller resor för att utveckla företaget.

För att söka medel ska ni bl.a:

•vara ett arbetsintegrerande sociala företag som ägs och/eller drivs av personer ur målgrupperna•eller ägda av en ideell organisation eller stiftelse utan vinstutdelningssyfte, även en väl avgränsad resultatenhet inom en större organisation kan söka om verksamheten stämmer med ändamålet ovan,•ha minst en anställd och är registrerad som arbetsgivare,•bedrivit verksamhet i minst ett år

Insatserna som ni söker medel för ska leda till att företagets verksamhet utvecklas så att fler arbetstillfällen skapas eller att personer som deltar i verksamheten stärker sin möjlighet att få anställning i företaget eller hos annan arbetsgivare.

Här hittar ni den fullständiga utlysningstexten.

Kontakta gärna Marianne Lundkvist på Coompanion för frågor och rådgivning om hur checkarna kan användas, eller vänd er till Skoopi - som också är de som tar emot er ansökan.

Intresserad av projektets nyhetsbrev?

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form